Zákaznická podpora:chci@oblack.cz

Pravidla soutěže

OCHRANA SOUKROMÍ A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Vážení soutěžící,

věnujte prosím pozornost tomuto dokumentu, kde najdete všechny potřebné informace ohledně Vašich osobních údajů zpracovávaných v rámci soutěže SVATEBNÍ SOUTĚŽ.

(dále jen „Soutěž“) provozované fyzickou osobou Libřická Leová Minh Huyen, Svatební salon Le Monika, IČO: 74113755, DIČ CZ8661243712 se sídlem náměstí ČSA 42, 551001 Jaroměř (dále jen „Pořadatel“), která je správcem Vašich osobních údajů. 

Pro jakékoliv otázky týkající se ochrany soukromí a uplatňování Vašich práv využijte e-mail Salonlemonika@email.cz

 

 • Za jakým účelem zpracováváme osobní údaje?

Osobní údaje zpracováváme za účelem pořádání soutěže a jejího vyhodnocení skrze platformu Instagram. Výsledkem soutěže může být jak výhra ceny, tak získání některé speciální nabídky. Účast v soutěži je zcela dobrovolná, kdy výsledky soutěže jsou veřejné, a to po dobu neurčitou, na instagramovém profilu Pořadatele.

Podmínkou účasti v soutěži může být poskytnutí i fotografií a dalšího chráněného obsahu. K tomuto obsahu nám poskytujete licenci, a tedy si musíme uchovat informace o poskytovateli této licence.

V odůvodněných případech zpracováváme osobní údaje i za účelem ochrany našich zájmů, typicky v případě právních sporů, řízení před soudem či při kontrolách ze strany orgánů veřejné správy (Česká obchodní inspekce apod.). Zde musíme prokazovat, že jsme v rámci Soutěže jednali v souladu s právními předpisy.

 • Jaké údaje zpracováváme?

Zpracováváme jméno, příjmení, adresa, informace o instagramovém profilu, informace o účasti v soutěži a jejím výsledku (včetně obsahu).

 • Od koho osobní údaje dostáváme?

Osobní údaje získáváme výhradně od Vás, které musí být poskytnuty přesné a v případě změny aktualizované.

 • Jak zpracováváme osobní údaje?
  • Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovanými prostředky, a to konkrétně prostřednictvím platformy Facebook.
  • Vaše osobní údaje zpracováváme i manuálně v souladu s příslušným účelem, kde je nezbytné či vhodné manuální zpracování. Při správě Vašich dat mohou vystupovat naši zaměstnanci či jiné osoby pro nás pracující, a to mimo jiné za účelem odstraňování chyb, nepřesností apod.  Tyto osoby však mohou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu výše uvedeném a jsou vázány povinností zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.
  • Osobní údaje zpracováváme vždy v souladu s příslušnými právními předpisy a zajišťujeme jim náležitou péči a ochranu. Chráníme osobní údaje takovým způsobem, aby nedošlo k neoprávněnému zásahu do Vašeho soukromého a osobního života.

Neprovádíme žádné profilování, ani automatizované rozhodování. Můžete ale být předmětem profilování v důsledku účasti v soutěži ze strany Facebooku (k tomu viz blíže jeho podmínky https://www.facebook.com/privacy/explanation)

 • Jak dlouho zpracováváme osobní údaje?
  • Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání soutěže a dále 2 měsíce po jejím skončení. V případě informací o autorských právech pak po celou dobu, kdy tato práva trvají.
  • Tyto údaje nemůžeme smazat, a to ani v případě Vaší žádosti, neboť nejsou zpracovány na základě souhlasu. Vždy však na základě Vaší žádosti posoudíme, zda dané údaje již není nutné zpracovávat.
 • Jaká máte práva?
  • V prvé řadě máte právo nás požádat o přístup k Vašim osobním údajům včetně vyhotovení kopie všech Vašich osobních údajů.

Vždy Vás budeme informovat o:

 • účelu zpracování osobních údajů,
 • osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
 • povaze automatizovaného zpracování včetně profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů,
 • příjemci, případně kategoriích příjemců,
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby,
 • veškerých dostupných informací o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás.

Mezi Vaše další práva patří:

 • požádat nás o vysvětlení,
 • požadovat, abychom odstranili vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění, omezení zpracování nebo likvidaci osobních údajů (právo být zapomenut),
 • požadovat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu jakkoli bránili,
 • podat dotaz, resp. stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.
 • Jaké Vaše osobní údaje chráníme

Vaše údaje jsou u nás v absolutním bezpečí. K tomu slouží následující prostředky zabezpečení:

Anitvirové ochrany, firewally, šifrování, autorizační údaje, fyzické prostředky ochrany.

 • Komu předáváme Vaše osobní údaje?
  • Vaše osobní údaje mohou být předány orgánům veřejné správy, v případě, kdy je to vyžadováno právními předpisy či relevantními rozhodnutími těchto orgánů.
  • Pro zpracování osobních údajů Uživatele využíváme následující zpracovatele: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irsko.

Osobní údaje nejsou předávány mimo EU.

 

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE

Účelem tohoto dokumentu je stanovení úplných, jasných a závazných pravidel soutěže s názvem SVATEBNÍ SOUTĚŽ (dále jen „soutěž“), v níž účastníci hrají o ceny v hodnotě 60 000 Kč. Konkrétně pak:

   1. Zapůjčení pánského obleku, košile a doplňků v hodnotě 25 000 Kč

Podmínky: Zapůjčení pánského outfitu na svatbu od společnosti Oblack s.r.o. Oblek a košile budou ušity nebo upraveny výherci na míru. Výherce si může vybrat materiál a detaily dle aktuální nabídky. Ke svatebnímu outfitu nebude chybět ani kravata/motýlek a manžetové knoflíčky v případě košile s francouzskou manžetou. Výherce se musí dostavit k naměření minimálně 2 měsíce před termínem svatby. Termín vyzvednutí a vrácení outfitu bude domluven při měření.

   2. Zapůjčení svatebních šatů a doplňků v hodnotě 20 000 Kč

Podmínky: Výherci bude zapůjčen 1 ks svatebních šatů + doplňky do hodnoty 20 000 Kč.

Součástí výhry je úprava šatů na míru a čistírna. Termín finální úpravy, vyzvednutí a vrácení šatů se domlouvá při rezervaci šatů. Zapůjčení svatebních šatů je na dobu 4 dny. Výhra není směnná oproti penězům či zboží. 

   3. 50% sleva na focení svatebního dne

Podmínky: Výběr ze dvou balíčků: All inclusive nebo balíček S Láskou viz web www.denisfueco.com/pricing

All Inclusive 30 000 Kč (dar v soutěži 15 000 Kč): celodenní focení svatebního dne (https://denisfueco.com/allinclusive/)

S Láskou 35 000 Kč (dar v soutěži 17 500 Kč): celodenní focení svatebního dne včetně vizáže, k dispozici 2. fotograf od obřadu po celý den (https://denisfueco.com/slaskou/)

Poukaz je nutné uplatnit do 1 roku od výhry.                                                                                                                                                                                                                                                       

Tento statut je spolu s informacemi uvedenými v soutěžním příspěvku ve smyslu článku II bod 2 tohoto statutu jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla soutěže tak, aby byly přesně a srozumitelně určené podmínky soutěže.

Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. Soutěž se koná na sociální síti Instagram, konkrétně na stránce https://www.instagram.com/salonlemonika/.

 

I. Pořadatel a organizátor soutěže

Pořadatelem a organizátorem soutěže je fyzická osobaLibřická Leová Minh Huyen, Svatební salon Le Monika, IČO: 74113755, DIČ CZ8661243712 se sídlem náměstí ČSA 42, 551001 Jaroměř (dále jen „Pořadatel“ nebo „Organizátor”).

Soutěž není žádným způsobem sponzorovaná, schválená, spravovaná společností Facebook a není s ní nijak spojená.

Účastník soutěže svojí účastí v soutěži potvrzuje, že je obeznámený s tím, že společnost Facebook vůči němu nemá v souvislosti se soutěží žádné závazky.

 

II. Účel soutěže

Cílem soutěže je podpora a zviditelnění profilu a služeb pořadatele soutěže na sociální síti Instagram.

SVATEBNÍ SOUTĚŽ

Milí snoubenci,

je tu první adventní neděle, blíží se svátky vánoční a my jsme spojili síly v této nelehké době. Rádi bychom Vám nadělili pod stromeček radost v podobě zapůjčení svatebních šatů od nás @salonlemonika, pro ženicha dokonale padnoucí oblek na míru od @oblack.cz a svatební fotografie od skvělého fotografa @dfueco pro Váš svatební den v celkové hodnotě 60 000 Kč.

 Co pro to musíte udělat? 

1️⃣ Začněte sledovat @oblack.cz @salonlemonika a @dfueco. 

2️⃣ Napište nám do komentáře, jak jste se seznámili se svou polovičkou a označte někoho, kdo by se měl do soutěže také zapojit.

Není u vás svatba na pořadu dne, ale víte o někom, komu by výhra udělala radost? Postupujte stejně, jen místo seznámení se svou polovičkou popište, jak jste se poznali s člověkem, kterému byste výhru darovali. Třeba díky Vám dostane ten nejlepší svatební dar! 

Výherce vyhlásíme 20. 12. 2020 v 21h. Držíme Vám pěsti a těšíme se na našeho výherce.

III. Trvání soutěže 

Soutěž probíhá od 29.11.2020 do 20.12.2020 (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky.

Soutěž se koná na sociální síti Instagram, a to na Instagramovém profilu spravovaném pořadatelem https://www.instagram.com/salonlemonika/, dále jen „IG profil“). 

IV. Osoby oprávněné účastnit se soutěže

Soutěž se uskutečňuje na území členských států Evropské unie.

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s profilem na sociální sítí Instagram, která dovršila věk 18 let, a která splní podmínky účasti v soutěži podle článku V tohoto statutu (dále jen „účastník soutěže“). Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci vyhlašovatele soutěže, zaměstnanci spřízněných osob vyhlašovatele soutěže, jako jsou jejich blízké osoby ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění. 

V. Průběh soutěže

V soutěži bude vybrán 1 výherce, který splní všechny podmínky soutěže.

Vyhodnocení výherce proběhne nejpozději 22.12. 2020, a to na základě odborné poroty z řad organizátora akce. K informování výherce dojde prostřednictvím soukromé zprávy na FB profilu.

Pokud výherce nebude do 7.1. 2021 reagovat na informační zprávu, výhra propadá.

Pořadatel soutěže v žádném případě neodpovídá za škody způsobené výherci nebo třetím osobám výhrou nebo za žádné škody, které vznikly v souvislosti s využitím nebo použitím této výhry.

Výhru nelze vyplatit, případně kompenzovat v hotovosti. Účast v soutěži ani výhru není možné vymáhat soudní cestou ani alternativně plnit.

V případě, že výherce výhru nepřevezme ve sjednaném termínu, ztrácí na výhru nárok a výhra propadne ve prospěch pořadatele, aniž by výherci vznikl nárok na jakoukoliv kompenzaci ze strany pořadatele.

Každý účastník soutěže se může zapojit do soutěže ke konkrétnímu soutěžnímu příspěvku jen jednou, tj. uvedením odpovědi jen v jednom komentáři k jednomu soutěžnímu příspěvku.

V případě, že účastník soutěže v rámci jednoho soutěžního příspěvku uvede odpověď ve více komentářích, bude ze soutěže vyřazený.

Do losování bude zařazený každý účastník soutěže, který v době trvání soutěže splní podmínky soutěže uvedené v tomto statutu.

Účastník soutěže má v rámci konkrétního soutěžního příspěvku nárok pouze na jednu výhru. 

VI.  Způsob určení výherce, výhra a její předání

Výherci soutěže budou o získání výhry obeznámeni nejdříve do jednoho pracovního dne od losování, a to formou soukromé zprávy ze strany vyhlašovatele soutěže. V případě, že se výherce soutěže nepřihlásí o výhru do 48 hodin od jejího oznámení o výhře způsobem podle předcházející věty nebo výhru odmítne, je pořadatel soutěže oprávněný vybrat losováním v následujících dvou pracovních dnech náhradního výherce soutěžního příspěvku, kterému výhru oznámí a odevzdá postupem uvedeným výše.

Výherce navrhne termín svatby nejpozději do 15.1.2021. Navrhnutý termín svatby může být v časovém rozmezí od 1.2.2021 do 31.12.2021. Termín svatby je nutné domluvit předem se všemi subjekty.

Organizátor si vyhrazuje právo navrhnutý termín odmítnout a navrhnout alternativu dokud se zadavatel a výherce nedomluví a nepotvrdí si v e-mailové komunikaci. Výherce bude navržený termín komunikovat s organizátorem výhradně emailem nebo telefonicky. 

V případě, že jeden a více subjektů nebudou mít v navržený termín volno, je možnost se s těmito subjekty domluvit na alternativní variantě a to:

  1. Oblack > zapůjčení obleku na fotografování
  2. Fotograf > před nebo po svatební fotografování
  3. Svatební studio > zapůjčení šatů na fotografování

Tato alternativní varianta  je považována za splnění podmínek soutěže a vyčerpání hlavní ceny.

Zapůjčené věci musí být vráceny na místo určené Organizátorem nejpozději v termín a čas určený Organizátorem bez známek poškození, čisté a ve stavu v jakém byly poskytnuty výherci. V případě, že dojde k prodlení vrácení a nebo poškození půjčených věcí, má Organizátor právo požadovat náhradu škody.

Výherce poskytne výběr minimálně 5 fotografií pro marketingové účely všech subjektů, včetně Organizátora. A to na neomezenou dobu v rámci celé České republiky a Slovenska.

Účastníkům soutěže může být po jejím ukončení nabídnuta zvýhodněná nabídka výrobků a/nebo služeb pořadatele formou reklamního sdělení.

Jestliže výherce soutěžního příspěvku výhru nepřevezme ve stanovené lhůtě, ztrácí nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch vyhlašovatele soutěže bez toho, aby výherci vznikl nárok na jakoukoliv kompenzaci ze strany vyhlašovatele soutěže.

Na výhru nemá účastník soutěže právní nárok a není možné výhru vymáhat soudní cestou. Výsledky soutěže jsou konečné, v případě jakéhokoliv sporu týkajícího se soutěže, bude oznámení vyhlašovatele soutěže o výsledcích soutěže konečné a závazné. Účastníci soutěže berou na vědomí, že nemůžou požadovat výhru ve vyšší hodnotě nebo ve vyšším množství jako je uvedené v bodě 1 tohoto článku. Účastníci soutěže taktéž berou na vědomí, že výhru není možné vyměnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry jako je výhra stanovená vyhlašovatelem soutěže v tomto statutu.

VII. Práva duševního vlastnictví

Pokud je obsah chráněn právy duševního vlastnictví, zejména jako autorské dílo (dále jen „autorské dílo“) zejména dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), poskytnutím příslušného obsahu do soutěže poskytuje účastník soutěže pořadateli licenci k užití autorského díla, a to pro všechny způsoby užití, zejména pro využití v rámci marketingu pořadatele. Licence se poskytuje na celou dobu trvání autorských práv a celosvětově. Pořadatel je oprávněn poskytnout podlicenci třetí osobě. Účastník soutěže tímto současně uděluje souhlas pořadateli k postoupení licence třetí osobě, kdy účastník soutěže nemá nárok na jakoukoliv odměnu v souvislosti s touto licencí. Pořadatel je oprávněn do autorského díla zasahovat, upravovat jej, spojit s jinými díly či zařadit do díla souborného. Vylučuje se nárok na jakoukoliv odměnu účastníka soutěže v souvislosti s poskytnutím.

Účastník soutěže nesmí poskytovat do soutěže obsah, jehož není autorem, resp. ke kterému nevykonává potřebná práva.

Pořadatel je oprávněn kdykoliv i bez uvedení důvodu pozastavit, omezit, nebo zablokovat účastníkovi soutěže poskytovat či prezentovat v soutěži obsah v případě, že jeho užívání či obsah samotný porušuje právní předpisy či podmínky soutěže.

VIII. Zvláštní ustanovení

Jestliže se ukáže, že výherce soutěžního příspěvku je zaměstnancem pořadatele či organizátora soutěže nebo zaměstnancem jeho spřízněné osoby nebo jejich blízkou osobou, tak nárok této osoby na výhru nevzniká, výhra se neodevzdá a propadá ve prospěch pořadatele soutěže.

V případě důvodného podezření na podvod, zneužití nebo chyby týkající se řádného pořádání soutěže si pořadatel soutěže vyhrazuje právo soutěž ukončit nebo pozastavit, změnit podmínky soutěže, vyhlásit oznámení o výhře zveřejněné na Instagramovém profilu https://www.instagram.com/salonlemonika/ nebo zaslány výhercům za neplatné nebo bez oznámení jakékoliv náhrady zablokovat účast v soutěži tým účastníků soutěže, kteří se zúčastnili soutěže v rozporu s dobrými mravy.

Pořadatel soutěže nezodpovídá za to, že výherce v rámci oznámení kontaktních údajů uvedl nesprávnou adresu, na kterou mu měla být zaslaná výhra. Pořadatel soutěže nezodpovídá ani za jiné důvody, pro které výherci nebyla výhra doručená, s výjimkou důvodů na straně pořadatele soutěže.

Výhry přesahující sumu stanovenou příslušným zákonem jsou předmětem daně z příjmu ve smyslu účinných právních předpisů, resp. ve smyslu jiného podobného zákona, platného a účinného ve státě, kterého je výherce soutěže příslušníkem, přičemž pořadatel soutěže nezodpovídá za splněné daňové povinnosti výherce soutěže.

Pořadatel soutěže nehradí účastníkům soutěže žádné náklady, které tímto vzniknou v souvislosti s jejich účastí v soutěži. Pořadatel soutěže nezodpovídá za chyby, poškození či ztráty spojené s dodáním výhry výhercům. Výherce může výhru přenechat jiné osobě jen se souhlasem pořadatele soutěže. Pořadatel soutěže nezodpovídá za žádné škody vzniklé v soutěži s nesprávnými údaji poskytnutými účastníkem soutěže nebo v souvislosti s neuplatněním, nevyzvednutím, zřeknutím se, resp. nevyužitím výhry. Vyhlašovatel soutěže nenese žádnou zodpovědnost za vady výher a případné škody v souvislosti s užíváním výher.

Účastí v soutěži projevuje každý její účastník souhlas s pravidly soutěže uvedenými v tomto statutu soutěže.

Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo změnit podmínky, resp. pravidla soutěže nebo soutěž předčasně ukončit kdykoliv bez předcházejícího upozornění, přičemž uvedenou změnu podmínek, resp. pravidel nebo předčasné ukončení soutěže je povinen bezodkladně zveřejnit na Instagramovém profilu https://www.instagram.com/salonlemonika/ .

XI. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů se řídí zvláštními podmínkami ochrany osobních údajů zveřejněnými výše v tomto textu.

X. Závěrečné ustanovení

Tento statut je zveřejněný na webové stránce společnosti Oblack s.r.o., odkaz na tento statut je také uložený u pořadatele soutěže.

V případě rozporu některých ustanovení těchto pravidel soutěže s jakýmkoliv reklamním, propagačním nebo jiným materiálem týkajícím se soutěže, mají přednost ustanovení těchto pravidel.

Každý, kdo prokáže právní zájem, je oprávněný nahlédnout do tohoto statutu u vyhlašovatele soutěže.

Tento statut, jako všechny s ním související záležitosti se řídí právními předpisy České republiky.

Všechny spory, které mohou vzniknout v souladu s tímto statutem, budou předmětem jednání, jehož cílem bude jejich vyřešení smírným urovnáním.

 

V Praze dne 29. 11. 2020